تحقیق حجم نمونه و جامعه آماری

تحقیق حجم نمونه و جامعه آماری

دانلود فایل حجم نمونه و جامعه آماری 24 صفحه با فرمت WORD در تعريف نمونه يا جمعيت نمونه بايد گفت، در معناي كلي ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه یزد

پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه یزد

دانلود فایل بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب 132 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مديريت سازماني براي رقابت و فروش كالا

تحقیق مديريت سازماني براي رقابت و فروش كالا

دانلود فایل مديريت سازماني براي رقابت و فروش كالا 70 صفحه با فرمت WORD منابع داخلي و مزيت ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق كاربردهايي در تجارت بين الملل

تحقیق كاربردهايي در تجارت بين الملل

دانلود فایل كاربردهايي در تجارت بين الملل 27 صفحه با فرمت WORD دراين مقاله مي توانيم نظرات خود را طوري تعميم دهيم، كه ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تأثير تبليغات بازرگاني در عصر ارتباطات براي كالاهاي گوناگون

تحقیق تأثير تبليغات بازرگاني در عصر ارتباطات براي كالاهاي گوناگون

دانلود فایل تأثير تبليغات بازرگاني در عصر ارتباطات براي كالاهاي گوناگون 117 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تاريخچه و بررسي عملكرد سوبسيد در ايران

تحقیق تاريخچه و بررسي عملكرد سوبسيد در ايران

دانلود فایل تاريخچه و بررسي عملكرد سوبسيد در ايران 12 صفحه با فرمت WORD تاريخچه و بررسي عملكرد سوبسيد در ايران ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مروري بر تحولات صنعت بيمه در ايران

تحقیق مروري بر تحولات صنعت بيمه در ايران

دانلود فایل مروري بر تحولات صنعت بيمه در ايران 20 صفحه با فرمت WORD بيمه به شكل سنتي آن به مفهوم وجود نوعي ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق سهام(بورس)

تحقیق سهام(بورس)

دانلود فایل سهام(بورس) 55 صفحه با فرمت WORD مقدمه رونق اقتصادي و افزايش سطح درآمد ملي در چند ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مجموعه قوانين و مقرارات بورس اوراق بهادار

تحقیق مجموعه قوانين و مقرارات بورس اوراق بهادار

دانلود فایل مجموعه قوانين و مقرارات بورس اوراق بهادار 41 صفحه با فرمت WORD مقدمه بورس ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مفهوم بازار و کارکرد آن

تحقیق مفهوم بازار و کارکرد آن

دانلود فایل مفهوم بازار و کارکرد آن 46 صفحه با فرمت WORD تعريف واژة بازار بازار به معني ...
قیمت : 21,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود