تحقیق وضعيت آموزش هنر موسيقي در حيطه آموزش رسمي‌كشور

تحقیق وضعيت آموزش هنر موسيقي در حيطه آموزش رسمي‌كشور

دانلود فایل وضعيت آموزش هنر موسيقي در حيطه آموزش رسمي‌كشور 26 صفحه با فرمت WORD سر آغاز ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تصويرگري يا تصويرسازي

تحقیق تصويرگري يا تصويرسازي

دانلود فایل تصويرگري يا تصويرسازي 25 صفحه با فرمت WORD مقدمه در گذشته «مصوركردن» محدوده مشخصي نداشت و تخصص در ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق كمدي الهي در ادبيات جهان

تحقیق كمدي الهي در ادبيات جهان

دانلود فایل كمدي الهي در ادبيات جهان 10 صفحه با فرمت WORD نخستين زباني كه كمدي الهي بدان ترجمه شده است اسپانيايي ...
قیمت : 2,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق شرحي پيرامون فيلم هاي كمدي

تحقیق شرحي پيرامون فيلم هاي كمدي

دانلود فایل شرحي پيرامون فيلم هاي كمدي 49 صفحه با فرمت WORD دريافتن اينكه يك شوخي خنده دار است يا نيست كار ساده ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله كاربردهاي گرافيك در توليد و پخش خبر تلويزيون

مقاله كاربردهاي گرافيك در توليد و پخش خبر تلويزيون

دانلود فایل كاربردهاي گرافيك در توليد و پخش خبر تلويزيون 151 صفحه با فرمت WORD فهرست عنوان ...
قیمت : 42,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نقش تبليغات و بازاريابي در فروش كالا و يا جلب مشتري

تحقیق نقش تبليغات و بازاريابي در فروش كالا و يا جلب مشتري

دانلود فایل نقش تبليغات و بازاريابي در فروش كالا و يا جلب مشتري 48 صفحه با فرمت WORD شيوه هاي بازاريابي براي ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تعاریف غزل

تحقیق تعاریف غزل

دانلود فایل تعاریف غزل 15 صفحه با فرمت WORD پيش از آغاز گفتگو در اين مورد شايسته است ياد آوري شود كه آنچه ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تحول تمدن هاي مختلف و انگيزة فراز و نشيب آنها

تحقیق تحول تمدن هاي مختلف و انگيزة فراز و نشيب آنها

دانلود فایل تحول تمدن هاي مختلف و انگيزة فراز و نشيب آنها 54 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق شرح مختصري از شاهنامه

تحقیق شرح مختصري از شاهنامه

دانلود فایل شرح مختصري از شاهنامه 33 صفحه با فرمت WORD مقدمه سالهاي سال است كه از مرگ خداوندگار خرد ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله چهره پردازي و صحنه آرايي از ديدگاه هنر گرافيك در شاهنامه

مقاله چهره پردازي و صحنه آرايي از ديدگاه هنر گرافيك در شاهنامه

دانلود فایل چهره پردازي و صحنه آرايي از ديدگاه هنر گرافيك در شاهنامه 98 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود