دانلود طرح کالبدی منطقه زاگرس 180 ص فرمت pdf

دانلود طرح کالبدی منطقه زاگرس 180 ص فرمت pdf

دانلود طرح کالبدی منطقه زاگرس 180 ص فرمت pdf ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح کالبدی آذربایجان غربی و شرقی

طرح کالبدی آذربایجان غربی و شرقی

طرح کالبدی آذربایجان غربی و شرقی ۷۲ ص فرمت pdf ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي بخش عقدا

طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي بخش عقدا

طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي بخش عقدا در استان یزد 607 ص فرمت pdf ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح جامع ( ساختاری  راهبردی ) شهر ماهدشت

طرح جامع ( ساختاری راهبردی ) شهر ماهدشت

دانلود طرح جامع ( ساختاری-راهبردی ) شهر ماهدشت 297 ص فرمت pdf ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح راهبردي ،تفصیلی ویژه و طراحی شهري بافت فرسوده شهر اراك

طرح راهبردي ،تفصیلی ویژه و طراحی شهري بافت فرسوده شهر اراك

دانلود طرح راهبردي ،تفصیلی ویژه و طراحی شهري بافت فرسوده شهر اراك 155 ص فرمت pdf ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح راهبردی توسعه گردشگری استان یزد

طرح راهبردی توسعه گردشگری استان یزد

دانلود طرح راهبردی توسعه گردشگری استان یزد 31 ص فرمت pdf ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر ارومیه

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر ارومیه

دانلود مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر ارومیه 76 ص فرمت pdf ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه طرح جامع شهر اردبیل

خلاصه طرح جامع شهر اردبیل

فهرست مطالب: نظرات، تصميمات و پيشنهادات كلي طرح‌هاي فرادست (طرح‌هاي ملي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي، طرح‌هاي بخشي، طرح‌هاي تهيه شده قبلي و…) مشخصات عمده جمعيتي و تعداد نقاط ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح جامع شهر اصفهان

طرح جامع شهر اصفهان

طرح جامع شهر اصفهان ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح جامع شهرقوچان

طرح جامع شهرقوچان

شامل تعاریف، ضوابط استفاده از زمین، حریم های قانونی و ضوابط آنها، ضوابط مربوط به احداث ساختمان در کاربریهای مختلف شهر قوچان و بررسی هزینه ها و د رآمدهای ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود