پروپوزال طراحی مجموعه اقامتی – تفریحی

پروپوزال طراحی مجموعه اقامتی – تفریحی

دانلود پروپوزال طراحی مجموعه اقامتی – تفریحی ۱۱ ص فرمت WORD بیان مسئله: گستره وسیع و متنوع کره زمین، ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی برج مسکونی با استفاده از باغ های عمودی

پروپوزال طراحی برج مسکونی با استفاده از باغ های عمودی

دانلود پروپوزال طراحی برج مسکونی با استفاده از باغ های عمودی (رویکرد جذب co2 ) ۱۰ ص فرمت WORD ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی معماری شعبه بانک ملی پروپوزال طراحی معماری شعبه بانک ملی

پروپوزال طراحی معماری شعبه بانک ملی پروپوزال طراحی معماری شعبه بانک ملی

پروپوزال طراحی معماری شعبه بانک ملی در منطقه 3 شهر تهران ۱۸ ص فرمت WORD فهرست مطالب بیان مساله ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال مجموعه توریستی اقامتی منعطف

پروپوزال مجموعه توریستی اقامتی منعطف

دانلود پروپوزال مجموعه توریستی اقامتی منعطف ۸ ص فرمت WORD فهرست مطالب سئوال اصلي تحقيق بيان مسئله ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی باغ قصه ایرانی با رویکرد تعامل اجتماعی بین نسلی

پروپوزال طراحی باغ قصه ایرانی با رویکرد تعامل اجتماعی بین نسلی

پروپوزال طراحی باغ قصه ایرانی با رویکرد تعامل اجتماعی بین نسلی در جهت احیاء فرهنگ ایرانی در شهر شیراز ۹ص فرمت WORD ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی باغ موزه خرم آباد با تاکید بر هویت تاریخی ـ فرهنگی

پروپوزال طراحی باغ موزه خرم آباد با تاکید بر هویت تاریخی ـ فرهنگی

دانلود پروپوزال طراحی باغ موزه خرم آباد با تاکید بر هویت تاریخی ـ فرهنگی ۱۷ ص فرمت WORD اصل هنر درذات تمامي ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی بازارچه مرزی نوسود کرمانشاه

پروپوزال طراحی بازارچه مرزی نوسود کرمانشاه

دانلود پروپوزال طراحی بازارچه مرزی نوسود کرمانشاه ۱۵ ص فرمت WORD فهرست مطالب بيان مسأله اهمیت ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال بررسی نقش معماری در رشد و ارتقاء وجوه غیرمادی بشر

پروپوزال بررسی نقش معماری در رشد و ارتقاء وجوه غیرمادی بشر

دانلود پروپوزال بررسی نقش معماری در رشد و ارتقاء وجوه غیرمادی بشر۱۱ص فرمت word فهرست مطالب سئوال ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی مرکز دانشجویی دانشگاه ازاد مراغه با رویکرد معماری هوشمند

پروپوزال طراحی مرکز دانشجویی دانشگاه ازاد مراغه با رویکرد معماری هوشمند

دانلود پروپوزال طراحی مرکز دانشجویی دانشگاه ازاد مراغه با رویکرد معماری هوشمند ۹ ص فرمت word فهرست مطالب ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان

پروپوزال طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان

دانلود پروپوزال طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان ۱۸ ص فرمت word بیان مساله: امروزه در سرتاسر دنیا با افزایش ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود