تحقیق پوشش دادن قالب

تحقیق پوشش دادن قالب

دانلود فایل پوشش دادن قالب 15 صفحه با فرمت WORD مشخصات فلز مذاب ، به ريژه هنگامي كه از درجه حرارت بالا وارد ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق فولادهاي ميكروآلياژيNb

تحقیق فولادهاي ميكروآلياژيNb

دانلود فایل فولادهاي ميكروآلياژيNb در 20 صفحه با فرمت WORD خلاصه در اين مقاله تأثير ميزان سردكردن بر روي ميكروساختار ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اثر افزودني هاي زيركونيوم بروي درشت شدن دانه هاي آستنيت

تحقیق اثر افزودني هاي زيركونيوم بروي درشت شدن دانه هاي آستنيت

دانلود فایل اثر افزودني هاي زيركونيوم بروي درشت شدن دانه هاي آستنيت C-Mnو فولادهاي ميكرو آلياژ 15 صفحه با فرمت WO ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق عوامل موثر بر فرآيند پوشش كاري

تحقیق عوامل موثر بر فرآيند پوشش كاري

دانلود فایل عوامل موثر بر فرآيند پوشش كاري 15 صفحه با فرمت WORD جنس فولاد پايه دراين پژوهش سعي شده ...
قیمت : 6,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله فلزات آمورف

مقاله فلزات آمورف

دانلود فایل فلزات آمورف 62 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب فصل اول : فلزات آمورف و ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله مطالعه و بررسي پديده سايش (Wear) به عنوان يك معضل در صنعت

مقاله مطالعه و بررسي پديده سايش (Wear) به عنوان يك معضل در صنعت

دانلود فایل مطالعه و بررسي پديده سايش (Wear) به عنوان يك معضل در صنعت 93 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بررسي نقش آهن به عنوان يك فلز كليدي در فرآيند زندگي گياهان

تحقیق بررسي نقش آهن به عنوان يك فلز كليدي در فرآيند زندگي گياهان

دانلود فایل بررسي نقش آهن به عنوان يك فلز كليدي در فرآيند زندگي گياهان 37 صفحه با فرمت WORD 0-1 مقدمه ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق طبقه بندي گياهان

تحقیق طبقه بندي گياهان

دانلود فایل طبقه بندي گياهان 57 صفحه با فرمت WORD تابلوي واحدهاي سيستماتيكي در رده‌بندي جهان گياهي برخي ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي

تحقیق ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي

دانلود فایل ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي 27 صفحه با فرمت WORD چكيده در اين پژوهش محقق ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله پيشرفت هايي در كاهش آسيب ميوه ها و سبزيجات در طول انجماد

مقاله پيشرفت هايي در كاهش آسيب ميوه ها و سبزيجات در طول انجماد

دانلود فایل پيشرفت هايي در كاهش آسيب ميوه ها و سبزيجات در طول انجماد 44 صفحه با فرمت WORD I. مقدمه ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود