تحقیق ورشکستگی و اثرات آن

تحقیق ورشکستگی و اثرات آن

دانلود فایل ورشکستگی و اثرات آن 90 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون

مقاله بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون

دانلود فایل بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون 63 صفحه با فرمت WORD فهرست عنوان ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق طرح های بازاریابی

تحقیق طرح های بازاریابی

دانلود فایل طرح های بازاریابی 22 صفحه با فرمت WORD دوران‌هاي ركود اقتصادي فشار فزاينده اي به سازمانهاي فروش وارد مي‌آورند و همينطور ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اقتصاد بين الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلي

تحقیق اقتصاد بين الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلي

دانلود فایل اقتصاد بين الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلي 35 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي

پایان نامه بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي

دانلود فایل بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي 54 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

تحقیق رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

دانلود فایل رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه 40 صفحه با فرمت WORD مقدمه از آنجا كه ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق رشد اقتصادی

تحقیق رشد اقتصادی

دانلود فایل رشد اقتصادی 42 صفحه با فرمت WORD يكي از تحولاتي كه از ابتداي شكل‌گيري علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده ...
قیمت : 21,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق «خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي»

تحقیق «خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي»

دانلود فایل «خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي» 42 صفحه با فرمت WORD مفاهيم و تعاريف انديشه اصلي در ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي

تحقیق صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي

دانلود فایل صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي 60 صفحه با فرمت WORD دستورالعمل اجرائي مشاركت مدني ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اقتصادی جهانی؟

تحقیق اقتصادی جهانی؟

انلود فایل اقتصادی جهانی؟ 133 صفحه با فرمت WORD گر چه بحث دربارة جهاني شدن اقتصادي نوشته هاي حجيمي پديد آورده، موضوعات مورد ...
قیمت : 36,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود