مقاله بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در تعيين اسكار كليوي در كودكان

مقاله بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در تعيين اسكار كليوي در كودكان

دانلود فایل بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در تعيين اسكار كليوي در كودكان 53 صفحه با فرمت WORD چكيده ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون  صوتي گوش

تحقیق بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون صوتي گوش

دانلود فایل بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي گوش ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله بررسي اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي  از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك

مقاله بررسي اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك

دانلود فایل بررسي اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك 95 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نقش توان راكتيو در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع

تحقیق نقش توان راكتيو در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع

دانلود فایل نقش توان راكتيو در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع 69 صفحه با فرمت WORD چكيد در اين ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق کلید های فشار قوی

تحقیق کلید های فشار قوی

دانلود فایل کلید های فشار قوی 20 صفحه با فرمت WORD مقدمه كليدهاي فشار قوي تنها يك ...
قیمت : 8,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بار الکتریکی

تحقیق بار الکتریکی

دانلود فایل بار الکتریکی 22 صفحه با فرمت WORD 1- سارا دوست دارد هنگام درس خواندن و فكر كردن قدم بزند. برحسب اتفاق ...
قیمت : 8,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق هاديهاي خطوط توزيع و انتقال

تحقیق هاديهاي خطوط توزيع و انتقال

دانلود فایل هاديهاي خطوط توزيع و انتقال 16 صفحه با فرمت WORD بهترين فلزات از نظر هدايت الكتريكي نقره و طلاي سفيد مي ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق شبكه توزيع و انتقال برق تا مصرف

تحقیق شبكه توزيع و انتقال برق تا مصرف

دانلود فایل شبكه توزيع و انتقال برق تا مصرف 68 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ابر رسانایی

تحقیق ابر رسانایی

دانلود فایل ابر رسانایی 8 صفحه با فرمت WORD به تركيب جالب خواص الكتريكي و مغناطيسي فلزات مشخصي كه در درجات حرارت خيلي ...
قیمت : 2,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تقسيم بندي يك سيستم قدرت الكتريكي

تحقیق تقسيم بندي يك سيستم قدرت الكتريكي

دانلود فایل تقسيم بندي يك سيستم قدرت الكتريكي 43 صفحه با فرمت WORD بخش هاي اساسي هر سيستم قدرت الكتريكي : ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود