مطالعات طرح آمایش استان اردبیل

مطالعات طرح آمایش استان اردبیل

جلد اول: تحلیل و ضعیت و ساختار تحلیل وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست تحلیل اجتماعی و فرهنگی تحلیل اقتصادی تحلیل ساختار فضایی موجود ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح آماده سازی دره بهشت در شهر جدید پردیس

طرح آماده سازی دره بهشت در شهر جدید پردیس

مبانی طراحی الگوی گره های شهری مراکز نواحی مراکز محلات حرکت سواره ورودی به میدان محلی ابعاد محصوریت بدنه ها ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح آماده سازی زمین: محدوده باغستان همدان

طرح آماده سازی زمین: محدوده باغستان همدان

طرح آماده سازی زمین: محدوده باغستان همدانعنوان درس: کارگاه آماده سازی زمین موضوع: پروژه طرح آماده سازی زمین،مطالعه موردی محدوده باغستان همدان تعداد ص: ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح CDS توسعه راهبردی شهر قزوین

طرح CDS توسعه راهبردی شهر قزوین

فهرست مطالب: معرفی طرح توسعه راهبردی شهر قزوین cds سند راهبردی توسعه شهری، اهداف و ضرورتها فرآیند تدوین برنامه توسعه راهبردی شهری مدیریت شهری ، ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح CDS توسعه راهبردی Shenyang

طرح CDS توسعه راهبردی Shenyang

عنوان فایل: CITY DEVELOPMENT STRATEGY for SHENYANG CHINA فهرست مطالب: Index of Maps and Figures 3 1.0 Brief Introduction 4 2.0 Vision of City Development ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح تفصیلی شهر تبریز

طرح تفصیلی شهر تبریز

دانلود اهم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تبریز 84 ص فرمت pdf ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مطالعات و طرح تفصیلی شهر شیراز

مطالعات و طرح تفصیلی شهر شیراز

فهرست مطالب: تحلیل نقش مدیریت و مشارکت در برنامه برای توسعه و عمران شهری تحلیل عوامل و گرایش های تعیین کننده تحول شهر در آینده تحلیل ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح تفصیلی شهریار

طرح تفصیلی شهریار

دانلود طرح تفصیلی شهر شهریار _ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی 12 ص pdf ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح جامع و تفصیلی شهر رودبار زیتون

طرح جامع و تفصیلی شهر رودبار زیتون

فهرست مطالب: *تعیین و بررسی حوزه خدمات گیر روستایی برای تدقیق موقعیت و نقش شهر *بررسی و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن 1- خصوصیات ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح جامع و تفصیلی شهر نیشابور

طرح جامع و تفصیلی شهر نیشابور

دانلود طرح جامع و تفصیلی شهر نیشابور 81 ص فرمت pdf به همراه 19 شیت نقشه های مربوطه فرمت jpg (نقشه ها شامل نقشه های کاربری طرح تفصیلی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود