تحقیق فضاهاي ورودي بناهاي سنتي

تحقیق فضاهاي ورودي بناهاي سنتي

دانلود فایل فضاهاي ورودي بناهاي سنتي 30 صفحه با فرمت WORD مقدمه با نگاهي ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق سراي دوستي (مركز كودكان خياباني)

تحقیق سراي دوستي (مركز كودكان خياباني)

دانلود فایل سراي دوستي (مركز كودكان خياباني) 186 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عناوين ...
قیمت : 42,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تاريخچه (سرگذشت تاريخي ورزش فوتبال)

تحقیق تاريخچه (سرگذشت تاريخي ورزش فوتبال)

دانلود فایل تاريخچه (سرگذشت تاريخي ورزش فوتبال) 9 صفحه با فرمت WORD اسناد تاريخي به وضوح نشان مي دهند بازي يا نوعي ورزش ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تربيت بدني در ايران باستان

تحقیق تربيت بدني در ايران باستان

دانلود فایل تربيت بدني در ايران باستان 18 صفحه با فرمت WORD در ميان كشورهاي مشرق زمين بيگمان ايران تنها كشوري بود كه ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ويژگيهاي ورزش بانوان

تحقیق ويژگيهاي ورزش بانوان

دانلود فایل ويژگيهاي ورزش بانوان 18 صفحه با فرمت WORD اولين سئوالي که در ذهن مطرح مي شود اين است که آيا بين ...
قیمت : 6,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مبناي قانون حوادث ناشي از عمليات ورزشي

تحقیق مبناي قانون حوادث ناشي از عمليات ورزشي

دانلود فایل مبناي قانون حوادث ناشي از عمليات ورزشي 22 صفحه با فرمت WORD بند 3 ماده 59 مصوب 1370 اعمال زير جرم ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان

مقاله بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان

دانلود فایل بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال 96 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق شنای پروانه

تحقیق شنای پروانه

دانلود فایل شنای پروانه 12 صفحه با فرمت WORD شناي پروانه دومين شنا از نظر سرعت دربين چهارنوع شناي اصلي مي باشد. اين ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تمرينات تيم بزرگسالان ابومسلم يزد

تحقیق تمرينات تيم بزرگسالان ابومسلم يزد

دانلود فایل تمرينات تيم بزرگسالان ابومسلم يزد 91 صفحه با فرمت WORD شروع تمرينات فصل درمرحلة اول : ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق پيدايش كونگ فو تو در ايران

تحقیق پيدايش كونگ فو تو در ايران

دانلود فایل پيدايش كونگ فو تو در ايران 8 صفحه با فرمت WORD سالها پيش نه چندان دور ، بيش از ...
قیمت : 2,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود