تحقیق کامپیوتر (سخت افزار)

تحقیق کامپیوتر (سخت افزار)

دانلود فایل کامپیوتر (سخت افزار) 77 صفحه با فرمت WORD مقدمه گر چه ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله شبکه های نظیر به نظیر

مقاله شبکه های نظیر به نظیر

دانلود فایل شبکه های نظیر به نظیر 97 صفحه با فرمت WORD چکيده استفاده از شبکه های کامپیوتری ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق خدمات خودرویی

تحقیق خدمات خودرویی

دانلود فایل خدمات خودرویی 63 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب مقدمه ........................................................................... ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق موتور پله ای

تحقیق موتور پله ای

دانلود فایل موتور پله ای 50 صفحه با فرمت WORD شكل 1-1 مقطع عرضي ساختار يك موتور پله‌اي مدرن نمونه را نشان مي ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله عاملهاي شيميايي  و آثارآن بر محيط زيست

مقاله عاملهاي شيميايي و آثارآن بر محيط زيست

دانلود فایل عاملهاي شيميايي و آثارآن بر محيط زيست 81 صفحه با فرمت WORD «عوامل شيميايي» ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بررسي و تحليل كلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي

تحقیق بررسي و تحليل كلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي

دانلود فایل بررسي و تحليل كلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي 32 صفحه با فرمت WORD انواع فاضلاب ميزان فاضلاب ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق الگوي ترافيك مشاهده شده در صفوف بلند آزاد راه ها

تحقیق الگوي ترافيك مشاهده شده در صفوف بلند آزاد راه ها

دانلود فایل الگوي ترافيك مشاهده شده در صفوف بلند آزاد راه ها 15 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 6,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق انتخاب روشي مناسب جهت بازسازي خلاء‌هاي آماري بارندگي

تحقیق انتخاب روشي مناسب جهت بازسازي خلاء‌هاي آماري بارندگي

دانلود فایل انتخاب روشي مناسب جهت بازسازي خلاء‌هاي آماري بارندگي 64 صفحه با فرمت WORD 1-1- مقدمه و هدف ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مفهوم کلی فضا و مکان

تحقیق مفهوم کلی فضا و مکان

دانلود فایل مفهوم کلی فضا و مکان 147 صفحه با فرمت WORD مفهوم فضا « وابستگي انسان به فضا داراي ...
قیمت : 36,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق پکتيناژ قليايي

تحقیق پکتيناژ قليايي

دانلود فایل پکتيناژ قليايي 36 صفحه با فرمت WORD روشي زيست محيطي در آماده سازي پنبه ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود