تحقیق ارزيابي باليني و پاراكلينيكي تروماي سر و تدابير درماني

تحقیق ارزيابي باليني و پاراكلينيكي تروماي سر و تدابير درماني

دانلود فایل ارزيابي باليني و پاراكلينيكي تروماي سر و تدابير درماني 11 صفحه با فرمت WORD در اين مقاله سعي شده روش ارزيابي ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نقش توليدعلم در توسعه يافتگي جوامع، موانع توليد علمي در گروه پزشكي ايران

تحقیق نقش توليدعلم در توسعه يافتگي جوامع، موانع توليد علمي در گروه پزشكي ايران

دانلود فایل نقش توليد علم در توسعه يافتگي جوامع، موانع و راهكارهاي توليد علمي در گروه پزشكي ايران 26 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بيماري مولتيپل اسكلروزيس چيست؟

تحقیق بيماري مولتيپل اسكلروزيس چيست؟

دانلود فایل بيماري مولتيپل اسكلروزيس چيست؟ 39 صفحه با فرمت WORD همانطور كه ميدانيم : طبق آهرين آنار بدست آمده ، بعد از ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله تعيين فراواني موارد استفاده از ECT

مقاله تعيين فراواني موارد استفاده از ECT

دانلود فایل تعيين فراواني موارد استفاده از ECT در بيماران بستري در بيمارستان نواب صفوي در شش ماه اول سال 81 صفحه با فرمت ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله عوامل موثر در ايجاد عفونت و عواقب آن

مقاله عوامل موثر در ايجاد عفونت و عواقب آن

دانلود فایل عوامل موثر در ايجاد عفونت و عواقب آن 23 صفحه با فرمت WORD عفونت براي بيش از يكصد ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بررسي وضعيت تغذيه سالم و رژيم هاي غذايي بيمارستاني

تحقیق بررسي وضعيت تغذيه سالم و رژيم هاي غذايي بيمارستاني

دانلود فایل بررسي وضعيت تغذيه سالم و رژيم هاي غذايي بيمارستاني 49 صفحه با فرمت WORD تغذيه ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله مفهوم واقعي تغيير جنسيت و عواقب آن

مقاله مفهوم واقعي تغيير جنسيت و عواقب آن

دانلود فایل مفهوم واقعي تغيير جنسيت و عواقب آن 47 صفحه با فرمت WORD پيشينه تاريخي پيشينه تجربي ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تغذیه

تحقیق تغذیه

دانلود فایل تغذیه 34 صفحه با فرمت WORD نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهمترین عامل بقای ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بیماری ترومای چشمی

تحقیق بیماری ترومای چشمی

دانلود فایل بیماری ترومای چشمی 42 صفحه با فرمت WORD خلاصه چشم از راههاي مختلفي مي تواند ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله استفاده از ويتامين A همراه با واكسيناسيون جهت پيشگيري

مقاله استفاده از ويتامين A همراه با واكسيناسيون جهت پيشگيري

دانلود فایل استفاده از ويتامين A همراه با واكسيناسيون جهت پيشگيري از وقوع بيماري كوكسيديوز در پرندگان 86 صفحه با فرمت ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود