تحقیق مدیریت آموزش در مدارس

تحقیق مدیریت آموزش در مدارس

دانلود فایل مدیریت آموزش در مدارس 15 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مديريت و برنامه ريزي جامع شهري

تحقیق مديريت و برنامه ريزي جامع شهري

دانلود فایل مديريت و برنامه ريزي جامع شهري 30 صفحه با فرمت WORD علل و روند تحولات برنامه ريزي شهري ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مدیریت رفتار سازمانی

تحقیق مدیریت رفتار سازمانی

دانلود فایل مدیریت رفتار سازمانی 16 صفحه با فرمت WORD چكيده سازمان ها متشكل ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مديريت دانش و مدلهاي مختلف آن

تحقیق مديريت دانش و مدلهاي مختلف آن

دانلود فایل مديريت دانش و مدلهاي مختلف آن 18 صفحه با فرمت WORD مقدمه مديريت دانش به فرآيند خلق، انتشار ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اصول مديريت و رهبري نيروي انساني در نيروي هوايي

تحقیق اصول مديريت و رهبري نيروي انساني در نيروي هوايي

دانلود فایل اصول مديريت و رهبري نيروي انساني در نيروي هوايي 23 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مديريت در حقوق و دستمزد كارمندان

تحقیق مديريت در حقوق و دستمزد كارمندان

دانلود فایل مديريت در حقوق و دستمزد كارمندان 17 صفحه با فرمت WORD مديريت حقوق و دستمزد به ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مدیریت تکنولوژی

تحقیق مدیریت تکنولوژی

دانلود فایل مدیریت تکنولوژی 24 صفحه با فرمت WORD مهندسي ارزش يك ابزار بهره‌وري قدرتمند هم اكنون، ما در زماني ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مدیریت و سرپرستی

تحقیق مدیریت و سرپرستی

دانلود فایل مدیریت و سرپرستی 20 صفحه با فرمت WORD سرپرستي همه كاركنان سازمان به سرپرستي نيازمندند ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق سبك مديريت مديران و رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

تحقیق سبك مديريت مديران و رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

دانلود فایل سبك مديريت مديران و رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي 26 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اصول كار با PDMS

تحقیق اصول كار با PDMS

دانلود فایل اصول كار با PDMS در 15 صفحه با فرمت WORD چگونه PDMS مي تواند ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود