رساله معماری برج های مسکونی نمونه موردی: شهرک صدرا در 131 صفحه با فرمت WORD

رساله معماری برج های مسکونی نمونه موردی: شهرک صدرا در 131 صفحه با فرمت WORD

2-7-2- تراكم خانوار در واحد مسكوني 35 2-8- نمونه‌هايي از مجتمع‌هاي مسكوني 39 2-8-1- مجموعه مسكوني آتي‌ساز 39 2-8-2- آپارتمان‌هاي مسكوني ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
رساله معماری طراحی سقاخانه در 166 صفحه با فرمت WORD

رساله معماری طراحی سقاخانه در 166 صفحه با فرمت WORD

2-7 تزئينات ديگر سقاخانه .................... 76 2-7 -1 کتيبه نويسي........................... 76 2-7-2 سنگاب.................................. 80 2-8 رنگ در سقاخانه .......................... 81 2-8-1 پيشينه ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
رساله معماری طراحی هتل در 199 صفحه با فرمت WORD

رساله معماری طراحی هتل در 199 صفحه با فرمت WORD

نمونه هايي از كاروانسراهاي ايراني. فصل سوم: بررسي مصاديق و نمونه هاي موجود (مطالعات تطبيقي) 3-1 گرايشهاي طراحي در صنعت هتل داري ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود رساله پایان نامه معماری طراحی خوابگاه دانشجویی 153 صفحه با فرمت word

دانلود رساله پایان نامه معماری طراحی خوابگاه دانشجویی 153 صفحه با فرمت word

فهرست: فصل اول : کلیات 1-1-مقدمه 9 1-2- تبیین موضوع 9 1-3- معرفی طرح بالاسری ویا ارایه دلایل انتخاب موضوع 9 1-4- موقعیت سایت ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود رساله پایان نامه معماری طراحی موزه فرش 165 صفحه با فرمت word

دانلود رساله پایان نامه معماری طراحی موزه فرش 165 صفحه با فرمت word

2-1-5بررسي سازه 2-1-6بررسي تاسيسات 2-1-7سيستم ايمني 2-2بخش دوم:تحليل سايت 2-2-1موقعيت سايت 2-2-1-2ويژگي عمده ساخت كالبدي بخش قديمي شهر كاشان 2-2-1-3مطالعات ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود رساله پایان نامه معماری طراحی هتل 101 صفحه با فرمت word

دانلود رساله پایان نامه معماری طراحی هتل 101 صفحه با فرمت word

فصل اول معاني و ريشه واژه هتل هتل‌‌داري تاريخچه هتل سير تحول هتل در اروپا گراند هتل هتل‌هاي امروزي تاريخچه هتلداري تاريخچه پذيرايي و ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود رساله پایان نامه معماری طراحی مجتمع فرهنگی آموزشی 167 صفحه

دانلود رساله پایان نامه معماری طراحی مجتمع فرهنگی آموزشی 167 صفحه

اهداف مطالعات اقلیمی 69 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل سایت 72 معرفی سایت مجموعه 72 دلایل انتخاب محدوده کوهسنگی بعنوان ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
رساله پایان نامه معماری طراحی سفارتخانه ایران در ایتالیا 155 صفحه با فرمت word

رساله پایان نامه معماری طراحی سفارتخانه ایران در ایتالیا 155 صفحه با فرمت word

چکیده: ديپلماسي يكي از عوامل مهم نشان‌دهندة هويت يك حكومت است كه تاريخچه‌اي ديرين و به قدرت تاريخچة شهرها دارد. بناهاي ديپلماتيك و خصوصاً سفارتخانه‌ها نمايندة يك ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود رساله پایان نامه موزه مردم شناسی ۱۳۶ ص فرمت word

دانلود رساله پایان نامه موزه مردم شناسی ۱۳۶ ص فرمت word

هدف از مسافرت زائران و مسافران مطالعات فرهنگي مساحت سرانه كاربريهاي فرهنگي موجود در مقياس شهر بررسي طرحهاي مؤثر در تغيير سرانه كاربري ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود پروپوزال معماری طراحی مجموعه مسکونی در منطقه 6 تهران

دانلود پروپوزال معماری طراحی مجموعه مسکونی در منطقه 6 تهران

فهرست مطالب: بیان مساله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش فرضیات پژوهش سوالات پژوهش پیشینه پژوهش معرفی و تجزیه و تحلیل سایت ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود