تحقیق عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي OECD

تحقیق عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي OECD

دانلود فایل عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي OECD در 32 صفحه با فرمت WORD يك بررسي ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مفهوم نقطه سر به سر نقدي

تحقیق مفهوم نقطه سر به سر نقدي

دانلود فایل مفهوم نقطه سر به سر نقدي 20 صفحه با فرمت WORD امروزه اولين سئوالي كه از متقاضيان وام پرسيده مي‌شود اين ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه

مقاله نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه

دانلود فایل نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه 299 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 48,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مفاهيم آمار و تخمين‌هاي بيزيني

تحقیق مفاهيم آمار و تخمين‌هاي بيزيني

دانلود فایل مفاهيم آمار و تخمين‌هاي بيزيني 31 صفحه با فرمت WORD مقدمه قبل از دو دهه اخير پيش‌بيني‌هاي اقتصادي ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق قانون کار

تحقیق قانون کار

دانلود فایل قانون کار 23 صفحه با فرمت WORD مقدمه حقوق كار حقوق كار از آن رشته ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق سهام(بورس)

تحقیق سهام(بورس)

دانلود فایل سهام(بورس) 53 صفحه با فرمت WORD مقدمه رونق اقتصادي و افزايش سطح درآمد ملي در چند ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق جهاني سازي و رابطة عملكرد دولتي

تحقیق جهاني سازي و رابطة عملكرد دولتي

دانلود فایل جهاني سازي و رابطة عملكرد دولتي 69 صفحه با فرمت WORD بانك جهاني، اعتبار و تجارت ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تولید ناب

تحقیق تولید ناب

دانلود فایل تولید ناب 38 صفحه با فرمت WORD مقدمه اكنون كه به لطف خداوند و كمكهاي بي شائبه پدر ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تورم

تحقیق تورم

دانلود فایل تورم 19 صفحه با فرمت WORD مقدمه تورم به عنوان يكي از مشكلات موجود در اقتصاد كه همواره ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله شاخص هاي بورس اوراق بهادار

مقاله شاخص هاي بورس اوراق بهادار

دانلود فایل شاخص هاي بورس اوراق بهادار 51 صفحه با فرمت WORD مقدمه يكي از الزامات اساسي براي ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود