مقاله بررسي آموزش مهارتهاي مديريت بر استرس و نحوه مقابله با استرس

مقاله بررسي آموزش مهارتهاي مديريت بر استرس و نحوه مقابله با استرس

دانلود فایل بررسي آموزش مهارتهاي مديريت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان 248 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 42,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق واكنشهاي پسيكوفيزيولوژيكال و اختلالات شبه جسمي و خواب

تحقیق واكنشهاي پسيكوفيزيولوژيكال و اختلالات شبه جسمي و خواب

دانلود فایل واكنشهاي پسيكوفيزيولوژيكال و اختلالات شبه جسمي و خواب 42 صفحه با فرمت WORD اهداف يادگيري دانشجو بايد پس ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله ارتباط ورزش با افسردگي

مقاله ارتباط ورزش با افسردگي

دانلود فایل ارتباط ورزش با افسردگي 232 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ...
قیمت : 42,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارتهاي مديريت

مقاله بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارتهاي مديريت

دانلود فایل بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارتهاي مديريت 164 صفحه با فرمت WORD مقدمه در اين فصل پيشينه پژوهش ...
قیمت : 42,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار

مقاله اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار

دانلود فایل اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار 71 صفحه با فرمت WORD ­فهرست مطالب عنوان ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي

مقاله بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي

دانلود فایل بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي 114 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ...
قیمت : 36,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بررسي علل تمايل به خودكشي و پيشگيري از آن

تحقیق بررسي علل تمايل به خودكشي و پيشگيري از آن

دانلود فایل بررسي علل تمايل به خودكشي و پيشگيري از آن 15 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله تست ناميدن اسامي و افعال

مقاله تست ناميدن اسامي و افعال

دانلود فایل تست ناميدن اسامي و افعال 86 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان صفحه ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان

مقاله بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان

دانلود فایل بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان 122 صفحه با فرمت WORD فهرست عناوين ...
قیمت : 42,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تعدد جرم

تحقیق تعدد جرم

دانلود فایل تعدد جرم 13 صفحه با فرمت WORD مقدمه با حمد و سپاس از خداوند متعالي كه توانايي فكر ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود