مقاله بررسي تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا

مقاله بررسي تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا

دانلود فایل بررسي تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا 105 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 36,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
فایل تست ریاضیات

فایل تست ریاضیات

دانلود فایل تست ریاضیات 21 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تفاوت هاي جنسيت در پذيرفتن پيشنهادات جنسي

تحقیق تفاوت هاي جنسيت در پذيرفتن پيشنهادات جنسي

دانلود فایل تفاوت هاي جنسيت در پذيرفتن پيشنهادات جنسي 31 صفحه با فرمت WORD تفاوت هاي جنسيت در پذيرفتن ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان

تحقیق خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان

دانلود فایل خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان 35 صفحه با فرمت WORD مقدمه دريافت تربيت حقي است ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق حافظه

تحقیق حافظه

دانلود فایل حافظه 97 صفحه با فرمت WORD حافظه حافظه شامل آن دسته از فعاليتهايي است كه ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق روابط بین تدریس و یادگیری

تحقیق روابط بین تدریس و یادگیری

دانلود فایل روابط بین تدریس و یادگیری 173 صفحه با فرمت WORD مي‌توان با عمل تدريس كميت و كيفيت و سرعت يادگيري را ...
قیمت : 42,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله طراحی و برنامه ریزی یادگیری

مقاله طراحی و برنامه ریزی یادگیری

دانلود فایل طراحی و برنامه ریزی یادگیری 53 صفحه با فرمت WORD بعد از خواندن اين فصل شما قادر خواهيد بود: ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله اجرا و ارزشيابي يادگيري

مقاله اجرا و ارزشيابي يادگيري

دانلود فایل اجرا و ارزشيابي يادگيري 67 صفحه با فرمت WORD بعد از خواندن اين فصل شما قادر خواهيد بود: ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق زبان خصوصی

تحقیق زبان خصوصی

دانلود فایل زبان خصوصی 26 صفحه با فرمت WORD اهميت مسئله « زبان خصوصي» و رابطه آن با نظريه « معني» ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله بررسي و ارزيابي برنامه آموزش زبان انگليسي در سطح دانشگاه هوايي

مقاله بررسي و ارزيابي برنامه آموزش زبان انگليسي در سطح دانشگاه هوايي

دانود فایل بررسي و ارزيابي برنامه آموزش زبان انگليسي در سطح دانشگاه هوايي 76 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود