تحقیق سوهان کاری

تحقیق سوهان کاری

دانلود فایل سوهان کاری 30 صفحه با فرمت WORD معرفي سوهان روشهاي ايجاد آج سوهان انواع ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق استفاده از قالب هاي ماسه اي براي قطعات ريختگي

تحقیق استفاده از قالب هاي ماسه اي براي قطعات ريختگي

دانلود فایل استفاده از قالب هاي ماسه اي براي قطعات ريختگي 13 صفحه با فرمت WORD بخش عمده ي توليد ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مشخصاتي از ساختارهاي ميكروسكوپي قطعات ريختگي

تحقیق مشخصاتي از ساختارهاي ميكروسكوپي قطعات ريختگي

دانلود فایل مشخصاتي از ساختارهاي ميكروسكوپي قطعات ريختگي 49 صفحه با فرمت WORD آلياژهاي ريختگي داراي ساختارهاي ميكروسكوپي متفاوتي هستند كه نسبت به ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله بورس فلزات

مقاله بورس فلزات

دانلود فایل بورس فلزات 117 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ...
قیمت : 36,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تاريخچه سيستمهاي حسابداري

تحقیق تاريخچه سيستمهاي حسابداري

دانلود فایل تاريخچه سيستمهاي حسابداري 26 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي

تحقیق مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي

دانلود فایل مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي 34 صفحه با فرمت WORD چكيده ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق حرفه حسابرسی

تحقیق حرفه حسابرسی

دانلود فایل حرفه حسابرسی 15 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق حسابداری بین الملل

تحقیق حسابداری بین الملل

دانلود فایل حسابداری بین الملل 30 صفه با فرمت WORD گزارش عملكرد مالي صورت سود و ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري

تحقیق تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري

دانلود فایل تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري 43 صفحه با فرمت WORD چكيده اين مقاله ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري

مقاله اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري

دانلود فایل اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري 94 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود