مقاله بررسي و طراحي مبلمان شهري يكپارچه

مقاله بررسي و طراحي مبلمان شهري يكپارچه

دانلود فایل بررسي و طراحي مبلمان شهري يكپارچه 157 صفحه با فرمت WORD 1- شناخت فرصتها ونيازها 1-1- جستجوي نيازها ...
قیمت : 42,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد

مقاله پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد

دانلود فایل پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد 101 صفحه با فرمت WORD تعاريف و مفاهيم ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق رابطه انبوه سازي و رشد جمعيت

تحقیق رابطه انبوه سازي و رشد جمعيت

دانلود فایل رابطه انبوه سازي و رشد جمعيت 33 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله مونوگرافي عملكرد اقتصادي شركت تعاوني تهيه لوازم الكتريكي يزد

مقاله مونوگرافي عملكرد اقتصادي شركت تعاوني تهيه لوازم الكتريكي يزد

دانلود فایل مونوگرافي عملكرد اقتصادي شركت تعاوني تهيه لوازم الكتريكي يزد 104 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 36,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق وجود نابرابري هاي مختلف و آثار آن بر جامعه

تحقیق وجود نابرابري هاي مختلف و آثار آن بر جامعه

دانلود فایل وجود نابرابري هاي مختلف و آثار آن بر جامعه 30 صفحه با فرمت WORD توسعه اقتصادي و نابرابري درآمد ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بررسي حوزه عموم ارتباطات و مديريت آشنا با راديو

تحقیق بررسي حوزه عموم ارتباطات و مديريت آشنا با راديو

دانلود فایل بررسي و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مديريت آشنا و تطبيق آن با راديو 36 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله تاريخچه سفر و جهانگردي در جهان

مقاله تاريخچه سفر و جهانگردي در جهان

دانلود فایل تاريخچه سفر و جهانگردي در جهان 120 صفحه با فرمت WORD بررسي پيشينه پژوهش ...
قیمت : 36,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله بررسي ميزان رضايت مندي خانواده هاي شاهد از مجتمع نشيني

مقاله بررسي ميزان رضايت مندي خانواده هاي شاهد از مجتمع نشيني

دانلود فایل بررسي ميزان رضايت مندي خانواده هاي شاهد از مجتمع نشيني 153 صفحه با فرمت WORD فصل اول مقدمه ...
قیمت : 42,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اهميت جنگهاي سياسي و اقتصادي

تحقیق اهميت جنگهاي سياسي و اقتصادي

دانلود فایل اهميت جنگهاي سياسي و اقتصادي 26 صفحه با فرمت WORD اگر جنگها مهمتر از آنند كه صرفاً به ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله جايگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعي

مقاله جايگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعي

دانلود فایل جايگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعي 92 صفحه با فرمت WORD معناي لغوي اعتماد « ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود