تحقیق آسیب اجتماعی

تحقیق آسیب اجتماعی

دانلود فایل آسیب اجتماعی 29 صفحه با فرمت WORD آسيب شناسي اجتماعي مفهوم جديدي است كه از علوم زيستي گرفته شده و مبتني ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق شناخت پيدا كردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان

تحقیق شناخت پيدا كردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان

دانلود فایل شناخت پيدا كردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان 84 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله بررسي سلامت عمومي و رضايت شغلي

مقاله بررسي سلامت عمومي و رضايت شغلي

دانلود فایل بررسي سلامت عمومي و رضايت شغلي 120 صفحه با فرمت WORD بخش اول مقدمه ...
قیمت : 36,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق کاربردهای روانشناسی در محیط کار

تحقیق کاربردهای روانشناسی در محیط کار

دانلود فایل کاربردهای روانشناسی در محیط کار 28 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي

تحقیق رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي

دانلود فایل رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي 38 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق قصاص و شرایط تحقق آن

تحقیق قصاص و شرایط تحقق آن

دانلود فایل قصاص و شرایط تحقق آن 128 صفحه با فرمت WORD مقدمه در شريعت مقدس ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام و اهميت آن

تحقیق استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام و اهميت آن

دانلود فایل استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام و اهميت آن 73 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله مفهوم دیه در اسلام

مقاله مفهوم دیه در اسلام

دانلود فایل مفهوم دیه در اسلام 143 صفحه با فرمت WORD مقدمه الف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله مفهوم دیه ( جبران خسارت )

مقاله مفهوم دیه ( جبران خسارت )

دانلود فایل مفهوم دیه ( جبران خسارت ) 129 صفحه با فرمت WORD مقدمه الف) بيان موضوع ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق دعاوی قولنامه ای

تحقیق دعاوی قولنامه ای

دانلود فایل دعاوی قولنامه ای 33 صفحه با فرمت WORD مقدمه حقوق تعهدات باتوسعه ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود