برنامه ریزي و مکان یابی اردوگاه هاي اسکان موقت بازماندگان زلزله

برنامه ریزي و مکان یابی اردوگاه هاي اسکان موقت بازماندگان زلزله

دانلود رساله پایان نامه : برنامه ریزي و مکان یابی اردوگاه هاي اسکان موقت بازماندگان زلزله نمونه موردي: منطقه 1 (ناحیه 6) شهر تهران 331 ص فرمت pdf ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
بررسی نقش مدیریت شهری در گسترش کالبدی نقاط شهری مورد مطالعه : شهر فسا

بررسی نقش مدیریت شهری در گسترش کالبدی نقاط شهری مورد مطالعه : شهر فسا

- عمر ساختمانهاي مسكوني - كيفيت ساختمانهاي مسكوني - وضع مالكيت اراضي -- جمع بندي فصل چهارم: يافته هاي تحقيق مقدمه ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
ارزیابی عملکرد فضایی بازارهای روز و نقش آن در اقتصاد شهری

ارزیابی عملکرد فضایی بازارهای روز و نقش آن در اقتصاد شهری

فهرست مطالب: فصل اول: بخش اول: مقدمه بیان مسئله اهمیت و هدف تحقیق روش و مراحل تحقیق طراحی پروژه جمع آوری ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
بررسی و تحلیل کاربری فضای سبز از دیدگاه برنامه ریزی شهری

بررسی و تحلیل کاربری فضای سبز از دیدگاه برنامه ریزی شهری

پایان نامه بررسی و تحلیل کاربری فضای سبز ( پارکهای درون شهری) از دیدگاه برنامه ریزی شهری ( نمونه موردی: مناطق ۱ . ۸ شهرداری تبریز) 225 ص فرمت ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
بررسی کاربری اراضی در برنامه ریزی شهری با بهره گیری از gis

بررسی کاربری اراضی در برنامه ریزی شهری با بهره گیری از gis

فصل اول: طرح تحقیق _ بیان مساله _اهداف تحقيق _روش انجام تحقیق _روشها و ابزارهاي جمع آوري اطلاعات _قلمرو مکاني تحقیق _ روش ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
بررسی سازوکارهای بهینه سازی حمل و نقل درون شهری با استفاده از تکنیک چند معیاره

بررسی سازوکارهای بهینه سازی حمل و نقل درون شهری با استفاده از تکنیک چند معیاره

فصل اول: کلیات تحقیق بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق فرضیات اهداف تحقیق پیشینه تحقیق روش انجام تحقیق موانع تحقیق تعریف ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if

فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه طرح مساله اهداف تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق مشکلات تحقیق مروری بر فصل های اتی پایان ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و gis

مدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و gis

دانلود رساله پایان نامه مدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و gis در 138 ص فرمت pdf ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
بررسی کاربرد مدلهای یکپارچه کاربری زمین در نظام برنامه ریزی شهری ایران

بررسی کاربرد مدلهای یکپارچه کاربری زمین در نظام برنامه ریزی شهری ایران

دانلود پایان نامه رساله بررسی کاربرد مدلهای یکپارچه کاربری زمین در نظام برنامه ریزی شهری ایران و پیشنهاد مدل مناسب 179 ص فرمت PDF فصل اول: کلیات ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مکان یابی محل دفن بهداشتی مواد زاید جامد شهری با استفاده از gis برای شهر تهران

مکان یابی محل دفن بهداشتی مواد زاید جامد شهری با استفاده از gis برای شهر تهران

فهرست فصول: چکیده فصل اول: مقدمه و مرور مطالعات انجام شده فصل دوم: معیارها و عوامل موثر در مکانیابی محل دفن فصل سوم: GIS و ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود