فرم موافقتنامه بین پیمانکار و کارفرما

فرم موافقتنامه بین پیمانکار و کارفرما

فرم موافقتنامه پیمان بین پیمانکار و کارفرما ۲ ص فرمت word ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
فرم موافقتنامه همكاري ۲ شرکت

فرم موافقتنامه همكاري ۲ شرکت

دانلود فرم موافقتنامه همكاري ۲ شرکت ۱ ص فرمت word ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
قرارداد عملیات نقاشی ساختمان

قرارداد عملیات نقاشی ساختمان

دانلود قرارداد عملیات نقاشی ساختمان ۷ ص فرمت WORD ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
قرارداد عرضه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ساختمانی

قرارداد عرضه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ساختمانی

دانلود فرم قرارداد عرضه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ساختمانی ۱۲ ص فرمت WORD ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی پروژه

قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی پروژه

دانلود قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی پروژه ۵ ص فرمت WORD ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری

دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری ۱ ص فرمت WORD ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
قرارداد مديريت اجرايي عمليات

قرارداد مديريت اجرايي عمليات

دانلود نمونه قرارداد مديريت اجرايي عمليات ۲ ص فرمت WORD ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
فرم قرارداد مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی

فرم قرارداد مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی

دانلود فرم قرارداد مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی ۴ ص فرمت WORD ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود قرارداد سقف کاذب

دانلود قرارداد سقف کاذب

دانلود فرم قرارداد سقف کاذب ۶ ص فرمت word ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
نمونه قرارداد سنگ کاری

نمونه قرارداد سنگ کاری

دانلود نمونه قرارداد عملیات برش و نصب سنگها در نما ، کف طبقات ، پله ها و دیوارهای داخلی ساختمان ۸ ص فرمت Word ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود