تحقیق معرفي مدل سرآمدي بنياد اروپايي مديريت كيفيت

تحقیق معرفي مدل سرآمدي بنياد اروپايي مديريت كيفيت

دانلود فایل معرفي مدل سرآمدي بنياد اروپايي مديريت كيفيت 183 صفحه با فرمت WORD فهرست مقدمه ............................................................................................................... 1 ...
قیمت : 42,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق بررسي رابطه بين نگرش اقتضايي مديران با عملكرد دبيران مدارس

تحقیق بررسي رابطه بين نگرش اقتضايي مديران با عملكرد دبيران مدارس

دانلود فایل بررسي رابطه بين نگرش اقتضايي مديران با عملكرد دبيران مدارس 57 صفحه با فرمت WORD فهرست ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق طرح ریزی معماری

تحقیق طرح ریزی معماری

دانلود فایل طرح ریزی معماری 13 صفحه با فرمت WORD معمار معمولاً هنگامي شروع به كار مي كند كه محل و نوع و ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق سبك معماري در دوره رنسانس در اروپا

تحقیق سبك معماري در دوره رنسانس در اروپا

دانلود فایل سبك معماري در دوره رنسانس در اروپا 26 صفحه با فرمت WORD معماري در كليساها ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق معماري بناهاي شهر قزوين در دوران صفوي

تحقیق معماري بناهاي شهر قزوين در دوران صفوي

دانلود فایل معماري بناهاي شهر قزوين در دوران صفوي 19 صفحه با فرمت WORD تحليل مسائل پيرامون مرمت ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق معماری پل ها

تحقیق معماری پل ها

دانلود فایل معماری پل ها 36 صفحه با فرمت WORD پي سازي يا شالوده ريزي : يكي ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مناره ها

تحقیق مناره ها

دانلود فایل مناره ها 22 صفحه با فرمت WORD مناره در هنر معماري اسلامي ايران داراي مقام ويژه‌اي است. اين عنصر مسجد جهت ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تحليل يك دال تعمير شده تخت مبتني

تحقیق تحليل يك دال تعمير شده تخت مبتني

دانلود فایل تحليل يك دال تعمير شده تخت مبتني 11 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 2,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق آجر و بلوك هاي بتني

تحقیق آجر و بلوك هاي بتني

دانلود فایل آجر و بلوك هاي بتني 53 صفحه با فرمت WORD مقدمه و تاريخچه آجر از ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اشكالات مسكن هاي مدرن

تحقیق اشكالات مسكن هاي مدرن

دانلود فایل اشكالات مسكن هاي مدرن 57 صفحه با فرمت WORD به هر حال يكي از پيامدهاي صنعتي شدن ايجاد مناطق مسكوني وسيع ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود