تحقیق بار الکتریکی

تحقیق بار الکتریکی

دانلود فایل بار الکتریکی 22 صفحه با فرمت WORD 1- سارا دوست دارد هنگام درس خواندن و فكر كردن قدم بزند. برحسب اتفاق ...
قیمت : 8,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق هاديهاي خطوط توزيع و انتقال

تحقیق هاديهاي خطوط توزيع و انتقال

دانلود فایل هاديهاي خطوط توزيع و انتقال 16 صفحه با فرمت WORD بهترين فلزات از نظر هدايت الكتريكي نقره و طلاي سفيد مي ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق شبكه توزيع و انتقال برق تا مصرف

تحقیق شبكه توزيع و انتقال برق تا مصرف

دانلود فایل شبكه توزيع و انتقال برق تا مصرف 68 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ابر رسانایی

تحقیق ابر رسانایی

دانلود فایل ابر رسانایی 8 صفحه با فرمت WORD به تركيب جالب خواص الكتريكي و مغناطيسي فلزات مشخصي كه در درجات حرارت خيلي ...
قیمت : 2,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تقسيم بندي يك سيستم قدرت الكتريكي

تحقیق تقسيم بندي يك سيستم قدرت الكتريكي

دانلود فایل تقسيم بندي يك سيستم قدرت الكتريكي 43 صفحه با فرمت WORD بخش هاي اساسي هر سيستم قدرت الكتريكي : ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق سیم کشی هوایی

تحقیق سیم کشی هوایی

دانلود فایل سیم کشی هوایی 33 صفحه با فرمت WORD مقدمه انرژي الكتريكي توليد ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مقسوم هاي راجع به ابزار دقيق

تحقیق مقسوم هاي راجع به ابزار دقيق

دانلود فایل مقسوم هاي راجع به ابزار دقيق 15 صفحه با فرمت WORD سنسورها، ترنسديوسرها و ترنسميترها از مهم ترين اجزاي يك پروسه ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق عایق های الکتریکی

تحقیق عایق های الکتریکی

دانلود فایل عایق های الکتریکی 27 صفحه با فرمت WORD اصولاً قسمتهاي عايق ماشينهاي الكتريكي ، ترانسفورماتور ها ،خطوط هوايي و غيره به ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مراقبت و نگهداري از ترانسهاي قدرت

تحقیق مراقبت و نگهداري از ترانسهاي قدرت

دانلود فایل مراقبت و نگهداري از ترانسهاي قدرت 15 صفحه با فرمت WORD زمين زير ترانس هاي روغني بايد به طرف چاهك مخصوص ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق کنترل توان در CDMA

تحقیق کنترل توان در CDMA

دانلود فایل کنترل توان در CDMA در 9 صفحه با فرمت WORD مقدمه يكي از مفاهيم سوال انگيزي كه غالباً ...
قیمت : 2,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود