پایان نامه رساله اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2

پایان نامه رساله اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2

مقدمه 1 بخش اول : بررسي مباحث شكلي فصل اول : كليات 2 مبحث اول : دعواي عمومي و خصوصي 2 گفتار اول : دعواي ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود پروژه کلاسی حقوق: نقش مجلس چهاردهم قانونگذاري 17 صفحه با فرمت word

دانلود پروژه کلاسی حقوق: نقش مجلس چهاردهم قانونگذاري 17 صفحه با فرمت word

دانلود پروژه کلاسی حقوق: نقش مجلس چهاردهم قانونگذاري 17 صفحه با فرمت word ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه  وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي

پایان نامه وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي

چکیده مقدمه بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه) فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود پایان نامه رساله مصادره اموال غير منقول 112 ص فرمت WORD قابل ویرایش

دانلود پایان نامه رساله مصادره اموال غير منقول 112 ص فرمت WORD قابل ویرایش

فهرست مطالب: «كليد واژه» 3 «ديباچه» 3 سير تكامل بشر از ادوار نخستين تا زمان معاصر 9 ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه رساله بررسی حقوقی زیست محیطی پارک های ملی ایران و

پایان نامه رساله بررسی حقوقی زیست محیطی پارک های ملی ایران و

پایان نامه رساله بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
 پایان نامه رساله مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

پایان نامه رساله مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه رساله مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران 60 ص فرمت word قابل ویرایش ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
 پایان نامه قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

پایان نامه قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
رساله پایان نامه رکن مادی قتل عمد 173 ص فرمت WORD

رساله پایان نامه رکن مادی قتل عمد 173 ص فرمت WORD

مقدمه 1 کلیات 6 الف- اهمیت رکن مادی 6 ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه رساله اقسام سند و اجرای اسناد در نظام حقوقی ایران 84 ص فرمت WORD

پایان نامه رساله اقسام سند و اجرای اسناد در نظام حقوقی ایران 84 ص فرمت WORD

فصل اول: سند و اقسام آن مبحث اول: تعريف سند مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي ب: رسمي بند اول: سند عادي و تعريف آن ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود