مقاله بررسی ابعاد اجتماعی شهر اسلامی با تاکید بر نقش محله

مقاله بررسی ابعاد اجتماعی شهر اسلامی با تاکید بر نقش محله

چکیده: شهر اسلامی دارای کارکرد های مختلف کالبدی، اقتصادی و اجتماعی بوده و کارکردهای اجتماعی در شهر اسلامی بر پایه روابط محلات استوار بوده است.محله از طریق برخی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
رابطه ساختار فضایی شهرها با ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

رابطه ساختار فضایی شهرها با ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

چکیده: استراتژی توسعه ساختار فضایی شهرکپنهاگ بر 4 اصل استوار است: رشد آپارتمان سازی، رشد حمل و نقل عمومی ، کپنهاگ به عنوان شهری سبز و توسعه پیاده ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طراحی خیابان های شهری منطبق بر اصول شهرسازی اسلامی

طراحی خیابان های شهری منطبق بر اصول شهرسازی اسلامی

چکیده: طراحی خیابان های شهری مطابق اصول شهرسازی دارای اصولی مادی و معنوی است که ضمن در بر گرفتن عناصر کالبدی و زیبایی شناسانه شهری اصول معنوی و ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
بررسی اثرات احداث شهرهای جدید بر کشاورزی و دامپروری منطقه

بررسی اثرات احداث شهرهای جدید بر کشاورزی و دامپروری منطقه

چکیده: تاسیس شهر جدید پردیس بر روی زمینهای کشاورزی روستای" آب انجیرک" احداث گردید که سبب نیمه تعطیلی بخش کشاورزی و دامپروری منطقه گردیده است. اين مطالعه به ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
بررسی مشکلات کالبدی ـ جمعیتی کلانشهر کرج در مقایسه با دیگر کلانشهرها

بررسی مشکلات کالبدی ـ جمعیتی کلانشهر کرج در مقایسه با دیگر کلانشهرها

جمعيت كرج براساس آخرين آمارگيري هاي موجود: بررسي آمارهاي جمعيتي طي چند دهه در شهر كرج رشد سرسام آوري جمعيت را نشان مي دهد.شهري كه حدود 5 دهه ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
راهکارها و سیاست های توسعه فضایی شهرستان اسلامشهر با استفاده از تکنیک swot

راهکارها و سیاست های توسعه فضایی شهرستان اسلامشهر با استفاده از تکنیک swot

چکیده: شهرستان اسلامشهر با مشکلات عدیده ای از لحاظ توسعه فضایی مانند پایین بودن شاخص های توسعه اجتماعی و زیاد بودن میزان جرم و جنایت، کمبود فضاها و ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
ضرورت اصلاح مدیریت شهرهای جدید ( مطالعه موردی: شهر جدید پردیس)

ضرورت اصلاح مدیریت شهرهای جدید ( مطالعه موردی: شهر جدید پردیس)

چکیده: مدیریت شهر جدید پردیس با مشکلات زیادی از جمله نبود سیستم جامع الکترونیک در شهر پردیس برای اطلاع رسانی به شهروندان، نبود برخورد مناسب از سوی مسئولین ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله اشراف در شهرسازی و راهکارهای کاهش آن

مقاله اشراف در شهرسازی و راهکارهای کاهش آن

چکیده: محرمیت در شهرسازی از جمله عوامل مهم تشکیل دهنده شهرسازی ایرانی- اسلامی می باشد که منطبق بر آموزه های دینی تاکید شده در دین اسلام است.در شهرسازی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله بررسی برنامه ریزی کاربری زمین در مجموعه ورزشی انقلاب

مقاله بررسی برنامه ریزی کاربری زمین در مجموعه ورزشی انقلاب

چكيده با توجه به جایگاه والای ورزش در سلامت و رفاه جامعه انسانی که نهایتاً در امر توسعه پایدار جامعه نقش بسزایی دارد ، وجود زمینهای ورزشی متناسب ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله کاهش آسیب پذیری و بهسازی مسکن و شریان های شهری

مقاله کاهش آسیب پذیری و بهسازی مسکن و شریان های شهری

چکیده روش تحقیق مورد نظر در این مقاله ، ترکیبی از روش های پیمایشی، تحلیلی و توصیفی می باشد و در تجزیه و تحلیل داده ها از مدل ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود