بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی

بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی

فهرست مطالب: فصل اول 1 مقدمه 2 بیان مساله 3 اهمیت و ضرورت پژوهش 7 تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش 9 متغیر مستقل ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر

تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر

فصل دوم : پیشینه تحقیق پژوهش های انجام شده در داخل کشور 1-1-2چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید برفعالیتهای ورزشی 2-1-2 نحوه گذران اوقات ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۳ ۲-۱- بیان مسئله ۳ ۳-۱- هدف پژوهش ۴ ۴-۱- اهمیت ضرورت پژوهش ۵ ۵-۱- انگیزه پژوهش ۶ ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

فهرست مطالب : فصل اول کلیات 2 1- 1 طرح مسأله 2 1- 2 سابقۀ پژوهش 4 1- 3 تعریف واژگان 5 1- 4 ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

فهرست مطالب: فصل اول :کلیات مقدمه زمينه و بيان مسئله 1 اهميت و ضرورت پژوهش 4 سئولات پژوهش 5 متغيرهاي پژوهش 5 ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه رساله بررسي رابطه افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني 35 ساله

پایان نامه رساله بررسي رابطه افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني 35 ساله

چكيده 8 فصل اول : كليات تحقيق 9 مقدمه 10 بيان مسئله 11 اهداف تحقيق 12 متغيرها 13 فصل دوم :پيشينه وادبيات تحقيق ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه رساله بررسی نواقص معاهدات حمایت از اسیران جنگی

پایان نامه رساله بررسی نواقص معاهدات حمایت از اسیران جنگی

پایان نامه رساله بررسی نواقص معاهدات كنوانسيون هاي بين المللي در حمایت از اسیران جنگی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه رساله بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده 140 ص فرمت word

پایان نامه رساله بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده 140 ص فرمت word

مقدمه فصل اول: شناخت و کلیات مبحث اول: شبیه سازی چیست؟ گفتار اول: تعاریف و اصطلاحات گفتار دوم: تولید مثل و شبیه سازی مبحث ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه رساله قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

پایان نامه رساله قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

چکیده مقدمه بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت مبحث اول – تعاریف ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروژه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي

پروژه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي

فصل اول: شرايط اساسي براي اعلام ورشكستگي بخش اول: احراز تاجر بودن مبحث اول: مفهوم تاجر مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأي حاضر بخش ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود