تحقیق مفهوم مشاركت انتخاباتي در جامعه

تحقیق مفهوم مشاركت انتخاباتي در جامعه

دانلود فایل مفهوم مشاركت انتخاباتي در جامعه 50 صفحه با فرمت WORD اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسيار وقتگير و پرهزينه‌اند. در مقابل، ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مشخصات و ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي سكونتگاههاي خودرو

تحقیق مشخصات و ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي سكونتگاههاي خودرو

دانلود فایل مشخصات و ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي سكونتگاههاي خودرو 49 صفحه با فرمت WORD بر خلاف ديدگاهها و نظريات اوليه كه ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق جايگاه شورای اسلامي شهر از نگاه مديريت شهری

تحقیق جايگاه شورای اسلامي شهر از نگاه مديريت شهری

دانلود فایل جايگاه شورای اسلامي شهر از نگاه مديريت شهری 28 صفحه با فرمت WORD «فهرست مطالب» صفحه ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله جنبشهاي اسلامي معاصر

مقاله جنبشهاي اسلامي معاصر

دانلود فایل جنبشهاي اسلامي معاصر 29 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب عنوان ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق قانون تشكيل، تقويت و توسعه بسيج دانشجويي

تحقیق قانون تشكيل، تقويت و توسعه بسيج دانشجويي

دانلود فایل قانون تشكيل، تقويت و توسعه بسيج دانشجويي 15 صفحه با فرمت WORD مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال 1377 ...
قیمت : 7,200 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مرگ چیست؟

تحقیق مرگ چیست؟

دانلود فایل مرگ چیست؟ 26 صفحه با فرمت WORD هنگامي كه صحبت از مرگ به ميان مي آيد ، واكنش افرا نسبت به ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق روش گفتگو

تحقیق روش گفتگو

دانلود فایل روش گفتگو 26 صفحه با فرمت WORD در اين نوشتار من به دنبال طرح مجدد نقدهايي كه بر مردم‌نگاري، بالاخص در ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تلويزيون و ساير رسانه هاي خبري

تحقیق تلويزيون و ساير رسانه هاي خبري

دانلود فایل تلويزيون و ساير رسانه هاي خبري 20 صفحه با فرمت WORD تلويزيون و مطبوعات: در نيمه دوم دهة 1950 رسانه هاي ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق كنوانسيون رفع تبعيضات عليه زنان

تحقیق كنوانسيون رفع تبعيضات عليه زنان

دانلود فایل كنوانسيون رفع تبعيضات عليه زنان 16 صفحه با فرمت WORD مقدمه كنوانسيون رفع انواع تبعيضات عليه زنان در ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تعریف گروه

تحقیق تعریف گروه

دانلود فایل تعریف گروه 33 صفحه با فرمت WORD مطالعه پيرامون گروهها وارتباط فردي، دواصل را نشان مي دهد كه ارتباطي تنگاتنگ و ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود