تحقیق دیدگاه سیاسی

تحقیق دیدگاه سیاسی

دانلود فایل دیدگاه سیاسی 35 صفحه با فرمت WORD "آليسون" (1971,pp.163-48). مشخصه هاي اصلي الگوي سياست بورو كراتيك يا دولتي را مورد بحث ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نقش و اهميت فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني

تحقیق نقش و اهميت فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني

دانلود فایل نقش و اهميت فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني در ادامه حيات هر سازمان يا مؤسسه 10 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 2,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق دختران فراری

تحقیق دختران فراری

دانلود فایل دختران فراری 10 صفحه با فرمت WORD دهه انفجار آسيب هاي اجتماعي دختراني كه اقدام ...
قیمت : 2,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نقش خانواده در جامعه امروزي

تحقیق نقش خانواده در جامعه امروزي

دانلود فایل نقش خانواده در جامعه امروزي 30 صفحه با فرمت WORD مقدمه خانواده‌ اولين و ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه  (حقوق زن و مرد در جامعه)

مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

دانلود فایل ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) 163 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 42,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نقش مربی

تحقیق نقش مربی

دانلود فایل نقش مربی 8 صفحه با فرمت WORD نقش مربي كمك به بازيكنان براي ارائه بهترين تواناييهاي آنها است، نه استفاده از ...
قیمت : 2,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نظريه امامت در ترازوي نقد

تحقیق نظريه امامت در ترازوي نقد

دانلود فایل نظريه امامت در ترازوي نقد 62 صفحه با فرمت WORD اركان اصلي نظريه نظرية امامت، از ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق جامعه شيعه در مدينه  نخاوله (1)

تحقیق جامعه شيعه در مدينه نخاوله (1)

دانلود فایل جامعه شيعه در مدينه نخاوله (1) 62 صفحه با فرمت WORD مقاله حاضر بخش نخست مقاله ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تهاجم فرهنگي وآثارآن بر جامعه امروزي

تحقیق تهاجم فرهنگي وآثارآن بر جامعه امروزي

دانلود فایل تهاجم فرهنگي وآثارآن بر جامعه امروزي 64 صفحه با فرمت WORD مقدمه مستكبران و جهانخواران از ديرباز جهت ...
قیمت : 24,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق خاستگاه و زمان پيدايي تعزيه خواني

تحقیق خاستگاه و زمان پيدايي تعزيه خواني

دانلود فایل خاستگاه و زمان پيدايي تعزيه خواني 20 صفحه با فرمت WORD پيوند تعزيه با اسطوره و آيين ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود