تحقیق آهنگری

تحقیق آهنگری

دانلود فایل آهنگری 17 صفحه با فرمت WORD تغيير فرم آزاد همان تغيير شكل تحت فشار مي باشد با اختلاف اينكه فقط گاهي ...
قیمت : 6,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق آنالیز روغن

تحقیق آنالیز روغن

دانلود فایل آنالیز روغن 29 صفحه با فرمت WORD فصل اول روش آناليز روغن : ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مطالعه ريزساختار آلياژهاي نانوكريستال AlTi

تحقیق مطالعه ريزساختار آلياژهاي نانوكريستال AlTi

دانلود فایل مطالعه ريزساختار آلياژهاي نانوكريستال Al-Ti تركيب شده بوسيله ball mill در اتمسفر هيدروژن و اكستروژن گرم آن 15 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق چدن ریختگی

تحقیق چدن ریختگی

دانلود فایل چدن ریختگی 20 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق نقش فلز آلومینیوم در صنعت

تحقیق نقش فلز آلومینیوم در صنعت

دانلود فایل نقش فلز آلومینیوم در صنعت 20 صفحه با فرمت WORD بيان مساله فلز آلومينيوم بادارا بودن مزاياي متنوع ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق زندگی نامه حافظ

تحقیق زندگی نامه حافظ

دانلود فایل زندگی نامه حافظ 11 صفحه با فرمت WORD حافظ شيرازي‌ ، شمس‌ الدين‌ محمد شاعرسال و محل تولد: 726 ه.ق‌ - ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق زندگی رودکی

تحقیق زندگی رودکی

دانلود فایل زندگی رودکی 11 صفحه با فرمت WORD رودکی، ‌ابوعبدالله جعفر فرزند محمد فرزند حکیم فرزند عبدالرحمان فرزند آدم. از کودکی و ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق حکیم ابوالقاسم فردوسی

تحقیق حکیم ابوالقاسم فردوسی

دانلود فایل حکیم ابوالقاسم فردوسی 21 صفحه با فرمت WORD حکیم ابولقاسم فردوسی ، حماسه سرا و شاعر بزرگ ایرانی در سال 329 ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق زندگی پروین اعتصامی

تحقیق زندگی پروین اعتصامی

دانلود فایل زندگی پروین اعتصامی 7 صفحه با فرمت WORD پروين اعتصامي، شاعره نامدار معاصر ايران، از گويندگان قدر اول زبان فارسي است ...
قیمت : 2,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ظهور حضرت مهدي (عج)  و آثار ظهور آن حضرت

تحقیق ظهور حضرت مهدي (عج) و آثار ظهور آن حضرت

دانلود فایل ظهور حضرت مهدي (عج) و آثار ظهور آن حضرت 42 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود