دانلود طرح جامع شهر ملایر 395 ص با فرمت pdf

دانلود طرح جامع شهر ملایر 395 ص با فرمت pdf

فهرست مطالب: مسائل جغرافیایی و اقلیمی منطقه تاریخچه منطقه عوارض و توپوگرافی زمین ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود طرح جامع شهر نطنز 525 ص با فرمت pdf

دانلود طرح جامع شهر نطنز 525 ص با فرمت pdf

طرح جامع شهر نطنز اصفهان توسط مهندسی مشاور کوشا پایدار در سال ۱۳۸۸ تهیه شده است. فهرست مطالب: گزارش مرحله اول: شناخت وضع موجود گزارش مرحله ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود طرح جامع منطقه آزاد قشم در 19 جلد 513 ص با فرمت pdf

دانلود طرح جامع منطقه آزاد قشم در 19 جلد 513 ص با فرمت pdf

درباره طرح جامع قشم : منطقه آزاد قشم (Qeshsm Free Area) در اوت ۱۹۹۰ تأسیس شد. هدف از تأسیس آن ایجاد یک منطقه آزاد تجاری با استفاده از ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود طرح جامع شهر سرخس 612 ص فرمت tif

دانلود طرح جامع شهر سرخس 612 ص فرمت tif

فهرست مطالب: مطالعات طبیعی، جغرافیایی، اقلیمی شهر مطالعات جمعیت مطالعات اقتصادی خصوصیات کالبدی و فیزیکی شهر و مطالعات مسکن برنامه ریزی فیزیکی و طرح ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود طرح جامع شهر رشتخوار ۹۹ ص فرمت PDF

دانلود طرح جامع شهر رشتخوار ۹۹ ص فرمت PDF

دانلود طرح جامع شهر رشتخوار ۹۹ ص فرمت PDF ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح توسعه و عمران ( جامع) بندرعباس

طرح توسعه و عمران ( جامع) بندرعباس

فهرست مطالب: جلد اول: مطالعات منطقه جلد دوم : مطالعات جغرافيايي و اقليمي بررسي ويژگي هاي جغرافيايي و اقليمي بررسي منابع جلد سوم : ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح توسعه و عمران (جامع) شهر ایذه

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر ایذه

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر ایذهموقعیت نسبی، جغرافیایی و سیاسی شهرستان و شهر ایذه مطالعات وضع موجود شناخت تاریخچه و علل پیدایش شهر برنامه های ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح توسعه و عمران (جامع) شهر نطنز

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر نطنز

فهرست مطالب: چارچوب پژوهش و طرح الف- مقدمه ب- طرح موضوع ج - اهداف د - ساختار پژوهش و طرح ه - نظام ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح توسعه وعمران ( طرح جامع) شهر پرند

طرح توسعه وعمران ( طرح جامع) شهر پرند

فهرست مطالب: تعاریف منطقه بندی اراضی مناطق اصلی شهر ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک و احداث ساختمان در محدوده منطقه سکونتگاهی شهر ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح توسعه و عمران ( جامع) شهر قزوین

طرح توسعه و عمران ( جامع) شهر قزوین

شامل: *بررسی کلی منطقه ای و بررسی حوزه نفوذ و بررسی خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی، جمعیتی، اقتصادی، کالبدی و ............. *تعاریف مفاهیم کلیدی مورد استفاده در طرح ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود