مطالعات طرح جامع تفصيلي شهر كيانشهر

مطالعات طرح جامع تفصيلي شهر كيانشهر

دانلود مطالعات طرح جامع ـ تفصيلي شهر كيانشهرزرند ۱۰۹ ص فرمت pdf ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح جامع بازنگري مجموعه ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي شهر خرم آباد

طرح جامع بازنگري مجموعه ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي شهر خرم آباد

ومشروط و ممنوع) - ذ– - مقررات تفكيكي اراضي صنايع كارگاهي - ذ– - مقررات ساختماني اراضي صنايع كارگاهي س- حوزه پايانه ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح تفصیلی شهر کرمانشاه

طرح تفصیلی شهر کرمانشاه

دانلود ضوابط و مقرراتطرح تفصیلی شهر کرمانشاه 28 ص فرمت pdf ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مجموعه مقررات طرح تفصیلی شهر کرج

مجموعه مقررات طرح تفصیلی شهر کرج

فهرست مطالب: دسته بندی گونه های کاربری زمین و کارکردهای زیرگروه آنها ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری پایه کاربری مسکونی بافت مسکونی متداول شهری (مسکونی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح تفصیلی شهر گرگان

طرح تفصیلی شهر گرگان

فهرست مطالب: ضوابط کاربریها ضوابط مربوط به منطقه مسکونی منطقه باقت ویزه مرکز شهر منطقه تجاری کاربری فضای سبز منطقه صنعتی کاربریهای ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح راهبردي، طرح تفصيلي ويژه و طراحي شهري بافت فرسوده (مساله دار) شهر قزوين

طرح راهبردي، طرح تفصيلي ويژه و طراحي شهري بافت فرسوده (مساله دار) شهر قزوين

دانلود طرح راهبردي، طرح تفصيلي ويژه و طراحي شهري بافت فرسوده (مساله دار) شهر قزوين سطح دو – حوزه تفصيلي ويژه فرمت ppt قابل ویرایش در 92 ص ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان  ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی

طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی

دانلود طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان-ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی 222 ص فرمت pdf ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح تفصیلی شهر بابل

طرح تفصیلی شهر بابل

دانلود طرح تفصیلی شهر بابل - ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی 144 ص فرمت pdf ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح تفصیلی شهر اردبیل

طرح تفصیلی شهر اردبیل

---- مقررات اجرايي معابر با اشكال منظم ---- مقررات اجرائي معابر با اشكال نامنظم ---- مقررات اجرائي معابر با درجه تعيين شده ---- ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
ضوابط و مقررات طرح تفصيلي و طرح جامع شهر اهواز

ضوابط و مقررات طرح تفصيلي و طرح جامع شهر اهواز

پيشگفتار: ضوابط و مقررات تفکيک و ساختمان طرح تفصيلي طرح جامع شهر اهواز به منظور کنترل نظام توسعه آتي شهر و همچنين هدايت و کنترل عمليات عمراني در ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود