پروپوزال طراحی استادیوم فوتبال با رویکرد حضور بانوان ۱۰ ص فرمت word

پروپوزال طراحی استادیوم فوتبال با رویکرد حضور بانوان ۱۰ ص فرمت word

۱- بیان مساله درسال١٩٧٠،زنان درمجموع ۱/۳ نيروي کارجهان راتشکيل مي دادند. درکشورهاي در حال توسعه اين نسبت بالاترودرحدود۴۰٪ ودرسايرنقاط جهان کمتر از يک سوم بوده ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی سفارتخانه ایران در فرانسه با رویکرد هویت فرهنگ اسلامی

پروپوزال طراحی سفارتخانه ایران در فرانسه با رویکرد هویت فرهنگ اسلامی

فهرست مطالب ضرورت و اهمیت پژوهش برنامه فیزیکی معرفی سایت اهداف تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق منابع و مآخذ ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال مجتمع تفریحی فرهنگی مس با رویکرد ارتقاء آسایش سکونتی ۱۳ ص فرمت word

پروپوزال مجتمع تفریحی فرهنگی مس با رویکرد ارتقاء آسایش سکونتی ۱۳ ص فرمت word

فهرست مطالب: بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق مرور ادبیات و سوابق مربوطه جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق اهداف مشخص تحقيق ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی موزه فرش در شهر کاشان ۲۰ ص فرمت Word

پروپوزال طراحی موزه فرش در شهر کاشان ۲۰ ص فرمت Word

بیان مساله: توليد و صادرات فرش دستباف جهان در سالهاي اخير دستخوش تحولات بسياري شده است و اين دگرگونيها در كشور ما كه يكي از قطبهاي مهم توليد ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی مسجد در منطقه 2 تهران ۱۷ ص فرمت Word

پروپوزال طراحی مسجد در منطقه 2 تهران ۱۷ ص فرمت Word

بیان مساله تحقیق: زیربنای جامعه را فرهنگ تشکیل می دهد و موجودیت اقشار گوناگون و اقوام متعدد، وامدار این رکن اساسی و عنصر حرکت ساز و نقش آفرین ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی مجتمع تجاری _ منطقه 22 تهران ۱۷ ص فرمت WORD

پروپوزال طراحی مجتمع تجاری _ منطقه 22 تهران ۱۷ ص فرمت WORD

بیان مساله: مطالعات جامعه شناسي و روان شناسي بسياري در کشورهاي توسعه يافته در خصوص رفتار مراجعه کنندگان به مراکز خريد و پاساژها صورت گرفته است.نتيجه اين مطالعات ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی مرکز تجاری نمایشگاهی الکترونیک (کامپیوتر و موبایل) ۹ ص فرمت WORD

پروپوزال طراحی مرکز تجاری نمایشگاهی الکترونیک (کامپیوتر و موبایل) ۹ ص فرمت WORD

فهرست مطالب بیان مساله اهداف تحقیق اهمیت موضوع سابقه پژوهش های انجام شده و جنبه های نوآوری پروژه روش تحقیق و چگونگی انجام آن ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
 طراحی مرکز هم اندیشی انسان معاصر رویکرد پایداری اجتماعی در بازسازی میدان آزادی

طراحی مرکز هم اندیشی انسان معاصر رویکرد پایداری اجتماعی در بازسازی میدان آزادی

فهرست مطالب: بیان مساله ضرورت و اهمیت تحقیق پیشینه تحقیق روش تحقیق قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی) اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طراحی مرکز تحقیقات و درمانِ اعصاب و روان با تمرکز بر نور روز ۸ ص فرمت WORD

طراحی مرکز تحقیقات و درمانِ اعصاب و روان با تمرکز بر نور روز ۸ ص فرمت WORD

فهرست مطالب طرح مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق سئوالات تحقیق پیشینه تحقیق روش تجزیه و تحلیل داده ها فهرست منابع ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروپوزال طراحی مجموعه مسکونی در منطقه 6 تهران با رویکرد ارتقاء مشارکت اجتماعی

پروپوزال طراحی مجموعه مسکونی در منطقه 6 تهران با رویکرد ارتقاء مشارکت اجتماعی

فهرست مطالب بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش فرضیات پژوهش سوالات پیشینه پژوهش معرفی و تجزیه و تحلیل سایت پیشنهادی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود