تحقیق بازار بورس

تحقیق بازار بورس

دانلود فایل بازار بورس 13 صفحه با فرمت WORD بازار بورس مکانی است که درآن سهام شرکتهای گوناگون تولیدی ...
قیمت : 8,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اقتصاد ایران

تحقیق اقتصاد ایران

دانلود فایل تحقیق اقتصاد ایران 23 صفحه با فرمت WORD اقتصاد ایران مبنی بر صادرات ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اصول بودجه ریزی عملیاتی

تحقیق اصول بودجه ریزی عملیاتی

دانلود فایل اصول بودجه ریزی عملیاتی 17 صفحه با فرمت WORD روش بود جه ریزی که هم اکنون در سا زما نهای دولتی ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اصلاح الگوی مصرف

تحقیق اصلاح الگوی مصرف

دانلود فایل اصلاح الگوی مصرف 10 صفحه با فرمت WORD اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع ...
قیمت : 6,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق آشنايي با بخش صنعت كشور و استان يزد

تحقیق آشنايي با بخش صنعت كشور و استان يزد

دانلود فایل آشنايي با بخش صنعت كشور و استان يزد و تجزيه و تحليل تغييرات ساختاري اين بخش و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري ...
قیمت : 240,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اشتغال

تحقیق اشتغال

دانلود فایل اشتغال 14 صفحه با فرمت WORD اشتغال نیروی انسانی مهمترین و اصلی ترین هدف برنامه ریزی در هر کشور است .چون ...
قیمت : 8,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق از تولید ناب تا بنگاه اقتصادی ناب

تحقیق از تولید ناب تا بنگاه اقتصادی ناب

دانلود فایل از تولید ناب تا بنگاه اقتصادی ناب 50 صفحه با فرمت WORD درسال 1990، راهي سفري به دور ...
قیمت : 48,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اثار دگرگونی اقتصادی

تحقیق اثار دگرگونی اقتصادی

دانلود تحقیق آثار دگرگونی اقتصادی 15 صفحه به فرمت WORD توسعه اقتصاد:‌ نظامهاي اقتصادي، خواه سنتي يا مدرن، تغيير در درون سيستم ...
قیمت : 8,400 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود