تحقیق طيف سنجي نشري قوس و جرقه

تحقیق طيف سنجي نشري قوس و جرقه

دانلود فایل طيف سنجي نشري قوس و جرقه 33 صفحه با فرمت WORD در منابع قوس و جرقه تقريباً امكان برانگيختن همه عناصر ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق اكسايش كننده ها و عملكرد آنها

تحقیق اكسايش كننده ها و عملكرد آنها

دانلود فایل اكسايش كننده ها و عملكرد آنها 37 صفحه با فرمت WORD 1 -1- پتاسيم پر منگنات بعنوان اكسنده ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن

تحقیق پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن

دانلود فایل پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن 18 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب مقدمه: علم شيمي ...
قیمت : 4,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق تخمين توابع ترموديناميكي محلولهاي مائي (نظري تجربي)

تحقیق تخمين توابع ترموديناميكي محلولهاي مائي (نظري تجربي)

دانلود فایل تخمين توابع ترموديناميكي محلولهاي مائي (نظري تجربي) 22 صفحه با فرمت WORD ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار

تحقیق واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار

دانلود فایل واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار 27 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق مقایسه چگالی حالت ها در نیم رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدی

تحقیق مقایسه چگالی حالت ها در نیم رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدی

دانلود فایل مقایسه چگالی حالت ها در نیم رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدی 31 صفحه با فرمت WORD مقدمه ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق ساخت محلول ها

تحقیق ساخت محلول ها

دانلود فایل ساخت محلول ها 47 صفحه با فرمت WORD - محلولهاي بافري محلول بافر ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق آنتاگونيسم لاكتيكي و افزايش عمر ماندگاري گوشت تازة‌خرد شدة شتر

تحقیق آنتاگونيسم لاكتيكي و افزايش عمر ماندگاري گوشت تازة‌خرد شدة شتر

دانلود فایل آنتاگونيسم لاكتيكي و افزايش عمر ماندگاري گوشت تازة‌خرد شدة شتر 21 صفحه با فرمت WORD بخش 1 توضيح ...
قیمت : 9,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق پيشرفت هاي اخير ميكروفيلتراسيون در صنعت شير

تحقیق پيشرفت هاي اخير ميكروفيلتراسيون در صنعت شير

دانلود فایل پيشرفت هاي اخير ميكروفيلتراسيون در صنعت شير 28 صفحه با فرمت WORD چكيده در ...
قیمت : 10,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
تحقیق قارچ و انواع آن

تحقیق قارچ و انواع آن

دانلود فایل قارچ و انواع آن 13 صفحه با فرمت WORD قارچ خوراكي صدفي Oyster mushroom) ) ...
قیمت : 3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود