دانلود طرح جامع شهر گلستان 196 ص با فرمت pdf

دانلود طرح جامع شهر گلستان 196 ص با فرمت pdf

فهرست مطالب: تشخيص و تحليل وضعيت نظام شهري حوزه تعداد كانون هاي موقعيت و وسعت عرضه هاي شهري تعداد و فرايند پيدايش و شكل گيري كانون ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح جامع شهر کلات

طرح جامع شهر کلات

تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه و روند رشد آن وجه تسمیه کلات نادر تاریخچه و علل پیدایش مراحل توسعه شهر کلات خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح جامع شهر کرج

طرح جامع شهر کرج

فهرست مطالب: وضعيت نظام شهري حوزه كرج شهريار كانون هاي شهري حوزه فرايند پيدايش و شك لگيري كانون هاي شهري موقعيت كانون هاي شهري ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح توسعه و عمران (جامع) شهر خلیل آباد

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر خلیل آباد

خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر موقعیت جغرافیایی شهر مسائل کلی زمین شناسی (جنس خاک، زلزله، آبهای زیرزمینی و غیره) منابع و نحوه تأمین آب شهر (بر ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح جامع شهر خوی

طرح جامع شهر خوی

فهرست مطالب: نقد و بررسی طرح های جامع – تفصیلی مصوب و چارچوب نظری پیشنهادی مشاور نقش متدولوژی نقش محتوایی ارایه دیدگاه نظری مشاور ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح جامع شهر کیش

طرح جامع شهر کیش

اين گزارش حاوي ويرايش نهايي طرح جامع کیش با عنوان طرح جامع مقصد جزيره كيش در ايران است. طرح جامع يك سند انعطاف پذير و بلند مدت برنامه ريزي ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح جامع شهر مشهد

طرح جامع شهر مشهد

فهرست مطالب: جايگاه و نقش كلانشهر مشهد در اسناد فرادست ملي و محلي امكانات و محدوديت هاي توسعه مسائل عمده و راهبردي توسعه و عمران كلانشهر ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح توسعه وعمران ( طرح جامع) شهر پرند

طرح توسعه وعمران ( طرح جامع) شهر پرند

فهرست مطالب: تعاریف منطقه بندی اراضی مناطق اصلی شهر ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک و احداث ساختمان د محدوده منطقه سکونتگاهی شهر ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود طرح جامع ( ساختاری راهبردی) شهر قدس 159 ص فرمت pdf

دانلود طرح جامع ( ساختاری راهبردی) شهر قدس 159 ص فرمت pdf

فهرست مطالب: وضعیت نظام شهری حوزه کرج - شهریار کانون های شهری حوزه نظام استقرار کانون های شهری جمعیت کانون های شهری حوزه نظام ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح جامع شهر تبریز

طرح جامع شهر تبریز

خلاصه گزارش حاضر ، جمع بندی بسیار فشرده و چکیده ای از ۱۹ جلد گزارشات طرح جامع تبریز است که به همراہ نقشه های مربوطه و بشرح ذیل تہیه ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود